tappan.hsbbrfwebb.se|tappan@hsbbrfwebb.se

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna. I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller. Nedan hittar ni våra stadgar och 2 senaste årsredovisningarna.

Stadgar för HSB Brf Täppan i Helsingborg
124 Stadgar Brf Täppan

Årsredovisning 2019/2020 HSB Brf Täppan i Helsingborg
124 Täppan årsredovisning 2020

Årsredovisning 2018/2019 HSB Brf Täppan i Helsingborg
124 Täppan årsredovisning 2019

Önskar ni mer information så vänligen ta kontakt med styrelsen.